Page content

Muziek en genezing?

Hoe kan muziek therapeutisch werken?

Al sinds 1500 voor christus wordt muziek gebruikt als genezingstechniek. Er bestaan bij de Egyptenaren papyrusrollen die aantonen dat muziek toen gebruikt werd tijdens een genezing.  Zij benadrukten orde en harmonie in de muziek. Ze ontwikkelden rationele concepten voor het gebruik van muziek om allerlij ziekten te bestrijden. Vanaf de middeleeuwen werd muziek in toenemende mate gezien als een middel tot zelfexpressie. Door de ontwikkelingen op het gebied van anatomie fysiologie en psychologie ontstond er een meer wetenschappelijke basis.

De muziekpsycholoog gaat ervan uit dat muzikaal gedrag een afspiegeling is van iemands persoonlijkheid in alledaagse situaties. Muzikaal gedrag uit zich dus op dezelfde manier als het ” gewone gedrag”. Het beïnvloeden hiervan kan dus gevolgen hebben voor het algemeen functioneren. Onder gedrag wordt zowel het passieve gedrag ( muziek luisteren) als actieve gedrag (muziek spelen) verstaan. Mensen die een beperkte verbale vaardigheden hebben kunnen op deze manier een weg vinden om alsnog het nodige verteld te krijgen.

De effectiviteit van deze creatieve therapie is afhankelijk van een heel groot aantal factoren. Niet in de laatste plaats de kwaliteit van de muziektherapeut. Het is voor deze vorm van therapie dat een goede diagnose van groot belang is. De vraag wat muziektherapie kan bijdragen dient telkens goed tegen het licht geplaatst te worden. Een foutieve keuze hierin kan tot een verslechtering van gedrag leiden.

    Comment Section

    0 reacties op “Muziek en genezing?

    Plaats een reactie


    *


    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.