Ritmus ondersteunt

Ritmus sponsort (soms)

Ritmus als motor voor je muzikale project

Je hebt een leuk idee maar geen materiaal?

Onze voorwaarden tot een sponsordeal

We kunnen met onze organisatie een ondersteuning bieden aan jouw belangeloos project. Echter koppelen we hier enkele voorwaarden aan vast en sluiten we hier enkele doelgroepen in uit. 


1. Wat sponsort ritmus?

We sponsoren enkel met het beschikbaar stellen of aanleveren van materiaal. Meer bepaald alles voor een workshop djembé. In de sponsordeal zitten: 20 instrumenten (djembé's), 3 bastrommels (doundoun's), 3bellen en stokken. 


2. komt je organisatie in aanmerking?

Je evenement komt in aanmerking tot sponsoring indien deze minimum door 70% vrijwilligers gedragen wordt. We ondersteunen geen commerciële of gesubsidieerde evenementen. Je organisatie is een vereniging of VZW met ondernemingsnummer. Je organisatie is geen school of bedrijf, we kunnen ook sponsoring wijgeren indien de commerciële belangen van Ritmus geschaad zouden worden. De workshop zelf wordt gegeven door iemand die onbezoldigd zijn kennis wil overdragen.


3. Wat willen we ervoor terug?

Je dient onze organisatie te vermelden op je drukwerk, website en socials. Je krijgt tijdens het evenement zelf een rolbanner mee. Deze zet je op tijdens de workshop die je met onze instrumenten geeft. 

checklist:

Je evenement wordt door 70% vrijwilligers ondersteund
Je evenement geeft geen commerciële insteek en wordt niet ondersteund met subsidies
Je organisatie beschikt over drukwerk, website en socials
Je organisatie is geen school of bedrijf, maar beschikt wel over een ondernemingsnummer

De workshop gever die met onze instrumenten aan de slag gaat wordt niet vergoed.

Alles check hier?

Hoe gaan we nu verder

Je kan je aanvraag doen via onderstaande link. We nemen je aanvraag heel serieus en bekijken de jaarrekening van je organisatie. Eens we gecontroleerd hebben of jullie aan onze voorwaarden voldoen stellen we een contract tot sponsoring op. Eens we deze rond hebben stellen we dezelfde voorwaarden als bij het verhuren van materiaal. We gaan vanaf dit punt met jullie om alsof jullie een gewone betalende klant zijn.