Waarom een muzikale teambuilding organiseren?

Veel leesplezier!

Braziliaanse percussie

Een muzikale teambuilding

Waarom organiseer je een teambuilding rond muziek?

Muziek heeft een verbindend karakter, het laat mensen even weg dromen. Je creëert een uitgelaten sfeer in functie van mensen die er aan deelnemen. Om muziek te spelen en dat samen te krijgen dien je als team perfect op elkaar afgestemd te zijn. In plaats van een uitgebreide coaching over samenwerkingstechnieken laten we mensen gewoon voelen wat het is om op een geoliede manier bij elkaar te komen. 

Heeft muziek in groep maken een invloed op productiviteit?

Nope, nul, nada (geen enkele teambuilding trouwens)! Verwacht geen productiever team na een teambuilding. Het is geen wondermiddel of booster om meer en sneller te werken. Er zijn meer trucjes nodig om je team in top conditie te krijgen en te houden. 

Wel draagt het bij tot een algemeen betere bedrijfscultuur. Volgens de zelfdeterminatietheorie van de Amerikaanse Edward Deci en Richard Ryan zijn er drie verschillende factoren die productiviteit bepalen. 

  1.  Autonomie 
  2. Verbinding 
  3. Competentie 

Een competente medewerker is vaardig om te doen wat er van hem/haar gevraagd wordt. Een leidinggevende zal toezien of iemand extra scholing of bijsturing nodig heeft. Werknemers zijn autonoom als ze zelf iets kunnen inbrengen in de manier waarop ze hun job doen. Of een accent kunnen bepalen aan de invulling van hun werk. 

Verbinding komt met de steun en waardering die je krijgt als medewerker. Dit is waar wij in het veld springen als onderdeel van je actieplan. Met onze teambuildings willen we de onderlinge waardering van medewerkers stimuleren. Deze wisselwerking is van vitaal belang om appreciatie en zelfvertrouwen bij medewerkers aan te wakkeren.


Reactie plaatsen