Motivatie op de werkvloer

Veel leesplezier!

djembé op het bedrijf

Wat is motivatie op de werkvloer?

Motivatie of waarom doen we wat we doen?

We baseren ons artikel op informatie die vonden aan KU leuven en de papers die daar verschenen over A&G psychologie (arbeid en gezondheidspsychologie) en de ZTD theorie (zelf- determinatie theorie). Het is een tak binnen de klinische psychologie en A&O psychologie die zich bezig houd met het disfunctioneren van medewerkers op de werkvloer.


Het staat in relatie met motivatie en het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie binnen bedrijven. De A&G psychologie houd zich bezig met de optimale afstemming tussen persoon en organisatie. Dit met oog op het bevorderen van welzijn en gezondheid. De ZTD theorie neemt een plaats in binnen de motivatie psychologie.


Wat is gezond werk?

De Nederlandse filosoof Achterhuis (1984) hete werken mogelijks het meest dubbele medicijn dat op de markt te vinden is. Je kan er ziek maar ook juist beter van worden, het is belastend maar tegelijk ook uitdagend. De term gezondheid dient in deze context in de brede zin gebruikt te worden. Dus niet enkel het fysieke of mentale aspect maar ook in wat we heten gezondheidsgedrag. Zoals; pesten op het werk, alcohol gebruik, seksuele intimidatie, ziekte, verzuim en dergelijke. Om hier een degelijk antwoord op te kunnen bieden heb je een multidisciplinaire aanpak nodig.

Motivatiepijlers

Met andere woorden je kan spreken over gezond werk als een werknemer zich prettig voelt op de werkvloer, de vooropgestelde uitdagingen aankan mits het behouden van een eigen autonomie. We destilleren hieruit vier belangrijke pijlers. 

  1.  Actief welbevinden (zich prettig voelen) 
  2. Competentie (het werk aankunnen) 
  3. Autonomie (eigen keuzes kunnen maken) 
  4. Aspiratie (iets willen bereiken).

Conclusie

Het is in elk bedrijf van belang deze peilers te verwerken. Want een gezond bedrijf runnen start bij gezonde medewerkers. Om aan deze doelstellingen te voldoen volstaat het niet om de zo veel tijd enkel een teambuilding te organiseren. Deze pijlers dragen bij tot de cultuur, geloof, waarden en normen die een organisatie met zich meedraagt. 
Reactie plaatsen